Vrouwen centraal op Dag van het Familiebedrijf

Hoe belangrijk is de bijdrage van vrouwen in de leiding van familiebedrijven? Een brandend actuele vraag, zo blijkt uit de discussie die nu al maanden wordt gevoerd door politici en belangenbehartigers van ondernemers over het al dan niet invoeren van quota voor vrouwen in bestuursraden. Op deze en andere vragen over de rol van vrouwen in familiebedrijven vonden meer dan tweehonderd ondernemers antwoorden op de Dag van het Familiebedrijf.  

Op dit jaarlijkse treffen van al wie actief is in familiebedrijven getuigden vijf vrouwelijke bedrijfsleiders en bestuurders van succesvolle familiebedrijven: ’t Casteelken, Jansen Building Group, Manna Sauzen, DDTrans-ECS en Duvel-Moortgat. Zij deelden met de vele aanwezigen hun ervaringen als opvolger en als bedrijfsleider of bestuurder, tegelijk als moeder van en overdrager aan hun kinderen.

Deze ondernemende vrouwen vertelden openlijk hoe zij het familiebedrijf van hun vader hebben overgenomen of in de schoot van zijn familiebedrijf hebben opgericht, hoe zij het hebben geherstructureerd om crisissen te overwinnen en nadien verder hebben uitgebouwd. Bovendien gaven zij mee hoe zij de opvolging door hun kinderen voorbereiden en streven naar een optimale work life balance.

Deze ervaringen confronteerden we met de inzichten van twee experten: een docente van de HUB die er is gedoctoreerd in de rol van vrouwen in familiebedrijven en een familietherapeut en stress coach die al meer dan dertig jaar familiebedrijven begeleidt. Zij toetsten de resultaten van jarenlang wetenschappelijk onderzoek en bedrijfsadvies aan de verhalen van de getuigen. Boeiende verhalen die werden omlijst door fraaie fotoportretten van Lieve Blancquaert.

Download info

24.05.2011

Michel Moortgat Manager van het Jaar

Michel Moortgat werd door Trends verkozen tot Manager van het Jaar. Michel was de architect van de messcherpe strategie, die Duvel Moortgat de jongste jaren geen windeieren legde. De strategie hield in dat Duvel Moortgat als nichespeler een leidende positie verwierf in de rendabele segmenten van speciaalbieren en premium merken, zowel in Belgie als in prioritaire exportmarkten. Belangrijke acquisities van Liefmans en De Koninck maakten het plaatje compleet. Op de foto Michel Moortgat omringd door Luc Truyens, General Manager Enterprises & Institutionals ING België, en Jozef Lievens.

13.01.2011

Boek "Opvolging in het familiebedrijf: de vijf essentiële vragen"

In hun nieuwe boek "Opvolging in het familiebedrijf: de vijf essentiële vragen" leggen Jozef Lievens en Johan Lambrecht de essentie van het opvolgingsproces bloot. Uit hun jarenlange ervaring blijkt immers dat opvolging neerkomt op het vinden van een antwoord op vijf vragen: waar gaat het familiebedrijf naartoe, wie wordt de nieuwe leider, wat wordt het toekomstig bestuursmodel, welke rol zal iedereen spelen en hoe wordt de eigendom overgedragen.

Lees wat Trends over het boek schrijft

Klik hier voor een interview met Jozef Lievens op Kanaal Z

13.10.2010

Familiebedrijven: hoeksteen van de economie

FBNet Belgium maakte de resultaten bekend van de eerste studie over het belang van familiebedrijven. FBNet liet deze studie uitvoeren naar aanleiding van haar vijfde verjaardag.

Klik op "download info" voor het persbericht.

Download info

02.12.2010

Wouter Torfs schreef warm boek over familiebedrijven

De ziel zit in een schoenen doos. Dit is de veelzeggende titel van het boek dat Wouter Torfs, CEO van het gelijknamige familiebedrijf, bij Roularta Books publiceerde. Het is een erg warm boek geworden, dat naast de geschiedenis van Torfs veel tips bevat hoe een familiebedrijf stappen zet op de weg van de professionalisering en tegelijk de menselijke relaties hoog in het vaandel voert. De passages over strategie zijn voor een groeiend familiebedrijf zeer interessant. Het boek, dat een absolute aanrader is, bevat ook een interessant hoofdstuk over familiale governance, waarin de samenwerking met Jozef Lievens wordt besproken. U krijgt dit hoofdstuk hierbij in prelectuur.

Download info

01.09.2010

Vermogensbelasting zou toch vergissing zijn

Dit is de titel van een Tribune die Jozef Lievens op 28 juli 2010 samen met Philippe Hinnekens in De Tijd schreef omtrent de plannen om een vermogensbelasting in te voeren.

De integrale tekst van de Tribune leest u hier.

Download info

28.07.2010

Eerste lichting adviseurs familiebedrijven ontvangen certificaat

Veertien studenten ontvingen uit handen van Jozef Lievens hun certificaat Adviseur Familiebedrijven. Zij volgden met succes de opleiding Adviseur Familiebedrijven, die door het Instituut voor het Familiebedrijf samen met de Ehsal Management School werd georganiseerd.

25.06.2010

"Netto" over familiebedrijven

Netto, de zaterdagbijdrage van "De Tijd" besteedde de afgelopen weken aandacht aan familiebedrijven.  Hierbij kwam Jozef Lievens uitvoerig aan het woord.  U kan de artikels lezen op www.netto.be/familiebedrijven.

21.06.2010

Versoepeling Vlaams successiedecreet

Eind januari werd de versoepeling van het Vlaams successiedecreet gepubliceerd.  Voor alle familiale ondernemers is deze wijziging erg belangrijk.In bijlage vindt u een nota waarin de wijziging wordt toegelicht.

Download info

01.02.2010

Nieuwe Code Buysse pleit voor ethisch bestuur

Zopas werd de nieuwe Code Buysse voorgesteld.
Jozef Lievens was een actief lid van de Commissie Buysse die de Code voorbereidde.
De nieuwe Code Buysse vindt u op www.codebuysse.be

Een eerste commentaar vindt u hier.

Een commentaar uit "De Bestuurder" vindt u hier.

23.06.2009