Vermogensbelasting zou toch vergissing zijn

Dit is de titel van een Tribune die Jozef Lievens op 28 juli 2010 samen met Philippe Hinnekens in De Tijd schreef omtrent de plannen om een vermogensbelasting in te voeren.

De integrale tekst van de Tribune leest u hier.

Download info

28.07.2010