Overnameprijzen voor familiebedrijven blijven stabiel

12.04.2013

De overnameprijzen van familiebedrijven zullen de komende jaren met 25% dalen. Deze stelling werd in juli 2012 geponeerd door een overnamebemiddelaar.

Voor deze stelling werden een aantal argumenten naar voor gebracht:

  • er zouden meer verkopers zijn dan kopers;
  • er zou minder ontleningscapaciteit zijn bij de banken;
  • de overnamemultiples zouden dalen;
  • er werden nieuwe fiscale maatregelen gevreesd.

Bijna een jaar later is het nuttig om deze stelling tegen het licht te houden.

Vooreerst moet het argument dat er meer verkopers zijn dan kopers sterk gerelativeerd worden.  De goede overnamedossiers blijven eerder schaars.  Veel overnemers blijven derhalve koortsachtig op zoek naar interessante overnames.  Wie een goed bedrijf heeft, hoeft dus niets te vrezen.

Ook het feit dat de bankiers minder zouden lenen moet sterk gerelativeerd worden.  Zoals Bart Eeckhaut, Head Business Lending Commercial Banking van ING België aangeeft, steeg de kredietverlening aan de Belgische economie in 2012 met 4,4 Mia  EUR.  Bovendien is ING niet afgeweken van de al jaren geldende vuistregels bij de kredietverlening die erin bestaan dat 20 % eigen middelen gevergd worden en 80 % kan geleend worden.  Als de target goed is én de prijs correct, gebeurt het volgens Bart Eeckhaut nog steeds dat 100 % kan geleend worden.

Overnamespecialist Bruno Vervisch wijst er bovendien op dat de praktijk in de afgelopen periode creatief is geweest in die zin dat leningen die de verkopers toestaan – de zogenaamde vendor loans – eventuele leemten in de financiering opvullen.

Ook het argument dat er lagere multiples worden geboden moet met een korreltje zout worden genomen.  Volgens Bruno Vervisch is er in de markt van verkoop van familiebedrijven weinig correctie op de prijzen vast te stellen omdat er in het verleden ook nooit gekke prijzen gehanteerd werden.

Tenslotte snijdt ook het fiscale argument geen hout want ondanks de diverse begrotingsrondes is de meerwaarde op verkoop van aandelen door natuurlijke personen nog steeds onbelast. De toekomst zal natuurlijk uitwijzen of dit zo zal blijven.