Familie Claes: onconventionele strategie in crisistijd

06.06.2013

Het was Professor John Ward die er voor het eerst op wees dat familiebedrijven graag onconventionele strategieën hanteren.  Een voorbeeld daarvan is anticyclisch investeren, met andere woorden, investeren op een ogenblik dat niemand dit doet zoals in crisistijd.  Wouter Torfs zei in een recent interview dat hij in deze barre economische tijden uitkeek naar overnamedoelwitten.  Een ander prachtig voorbeeld hiervan vonden we deze week bij de familie Claes uit Sint-Pieters-Leeuw die in haar nevenbedrijf Roels Printing gastheer was voor de Antwerpse IFB League meeting.Het is algemeen bekend dat de drukkerijsector het erg moeilijk heeft.  Van de 1.400 Vlaamse drukkerijen in 2008 blijven er op vandaag nog 800 over.  Deze cijfers zijn veelzeggend.  Tot deze blijvers behoort Claes Printing dat in de afgelopen jaren op overnamepad trok en twee concurrenten bij de Groep Claes inlijfde.  In 2011 werd Poot Printers uit Groot-Bijgaarden overgenomen en in 2012 gebeurde hetzelfde met Beukeleirs.  Dit liet de Groep Claes toe om de gezamenlijke omzet op te drijven tot 15 Mio EUR.  Op die manier speelde de Groep Claes een leidende rol in de consolidatiebeweging.  Binnenkort worden de diverse vennootschappen juridisch gefusioneerd tot één entiteit. Deze strategische stappen verliepen op hetzelfde moment als de overgang van de eerste naar de tweede generatie.  Guido Claes heeft in deze periode geleidelijk de fakkel overgedragen aan zijn kinderen Heidi, Sandra en Thijs en zijn schoonzoon Dirk Cornelis.  Deze laatsten bleven niet bij de pakken zitten en richten in 2012 een raad van advies op die als klankbord fungeerde voor de verdere professionalisering en de strategie.  In samenwerking met de raad van advies werkte het familiaal management aan een afbakening van de taken van het management en vooral aan een stevig financieel plan. De story van de familie Claes leert ons dat familiebedrijven in de crisis niet alleen veerkrachtig zijn maar ook opportuniteiten kunnen grijpen.  Mits men natuurlijk met de juiste dingen bezig is zoals een strategische aanpak en professionalisering.