Nieuwe Code Buysse pleit voor ethisch bestuur

Zopas werd de nieuwe Code Buysse voorgesteld.
Jozef Lievens was een actief lid van de Commissie Buysse die de Code voorbereidde.
De nieuwe Code Buysse vindt u op www.codebuysse.be

Een eerste commentaar vindt u hier.

Een commentaar uit "De Bestuurder" vindt u hier.

23.06.2009