Vrouwen centraal op Dag van het Familiebedrijf

Hoe belangrijk is de bijdrage van vrouwen in de leiding van familiebedrijven? Een brandend actuele vraag, zo blijkt uit de discussie die nu al maanden wordt gevoerd door politici en belangenbehartigers van ondernemers over het al dan niet invoeren van quota voor vrouwen in bestuursraden. Op deze en andere vragen over de rol van vrouwen in familiebedrijven vonden meer dan tweehonderd ondernemers antwoorden op de Dag van het Familiebedrijf.  

Op dit jaarlijkse treffen van al wie actief is in familiebedrijven getuigden vijf vrouwelijke bedrijfsleiders en bestuurders van succesvolle familiebedrijven: ’t Casteelken, Jansen Building Group, Manna Sauzen, DDTrans-ECS en Duvel-Moortgat. Zij deelden met de vele aanwezigen hun ervaringen als opvolger en als bedrijfsleider of bestuurder, tegelijk als moeder van en overdrager aan hun kinderen.

Deze ondernemende vrouwen vertelden openlijk hoe zij het familiebedrijf van hun vader hebben overgenomen of in de schoot van zijn familiebedrijf hebben opgericht, hoe zij het hebben geherstructureerd om crisissen te overwinnen en nadien verder hebben uitgebouwd. Bovendien gaven zij mee hoe zij de opvolging door hun kinderen voorbereiden en streven naar een optimale work life balance.

Deze ervaringen confronteerden we met de inzichten van twee experten: een docente van de HUB die er is gedoctoreerd in de rol van vrouwen in familiebedrijven en een familietherapeut en stress coach die al meer dan dertig jaar familiebedrijven begeleidt. Zij toetsten de resultaten van jarenlang wetenschappelijk onderzoek en bedrijfsadvies aan de verhalen van de getuigen. Boeiende verhalen die werden omlijst door fraaie fotoportretten van Lieve Blancquaert.

Download info

24.05.2011