Winstgevendheid omhoog? Benoem een externe voorzitter

25.05.2012

Sedert enige tijd is prof. Ann Jorissen van de Universiteit Antwerpen bezig met de moeder van alle onderzoeken inzake corporate governance in België. Het IWT gaf haar opdracht om vrijwel alle aspecten van governance in kaart te brengen.

Recent werden de resultaten van een vitaal deelaspect van het onderzoek, met name de samenstelling en werking van de raad van bestuur, voorgesteld. Wij komen hier in een latere blog op terug.

Voor ondernemers is het interessant dat ook onderzocht werd of de activiteitsgraad van de raad van bestuur een invloed had op de winstgevendheid van de onderneming. Vanuit technisch-wetenschappelijk oogpunt is het onderzoek van deze vraag niet eenvoudig. Prof. Jorissen heeft de zaak aangepakt door te meten of een bedrijf boven of onder de mediaan van de sector presteert. Vervolgens werden de bedrijven opgedeeld in kwartielen en werden het laagste en het hoogste kwartiel inzake winstgevendheid met elkaar vergeleken.

De belangrijkste vaststelling is dat er slechts één governance-factor is, die verschillend is voor performante en niet-performante bedrijven, namelijk het feit dat de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO niet dezelfde personen zijn.

Alle andere onderzochte governance-factoren waren niet verschillend voor winstgevende en niet-winstgevende ondernemingen :

  • De samenstelling van de raad van bestuur was vrijwel identiek. Ze hadden beide ongeveer hetzelfde aantal bestuurders en hetzelfde aantal externe bestuurders;
  • De aanwezigheid van een raad van advies leverde geen verschil op;
  • Ook de vergoeding van bestuurders was niet significant verschillend, weze het dat bestuurders in minder performante bedrijven meer worden betaald dan in performante;
  • Het aantal keren dat de raad van bestuur bijeenkwam per jaar lag hoger in minder winstgevende dan in winstgevende bedrijven.

De conclusie is derhalve dat bedrijven er baat bij hebben dat de CEO en de voorzitter van de raad van bestuur verschillende personen zijn. Verwondert deze vaststelling? Niet echt. In deze configuratie zal de raad van bestuur wellicht een belangrijke rol spelen in het scherp houden van de CEO en het management.