Schenkingsrechten : vragen ACW zijn onterecht

08.02.2012

Volgens de Standaard heeft het ACW vragen bij het nieuwe nultarief inzake schenkingsrechten voor familiebedrijven. Ik heb vragen bij het standpunt van het ACW. Misschien moet de ratio van de nieuwe regelgeving nog eens in herinnering gebracht worden. Het ACW zal het ermee eens zijn dat welvaart gecreëerd wordt door bedrijven. Van die bedrijven zijn er 77 % familiebedrijven. Voor de tewerkstelling is het van het grootste belang dat de continuïteit van die familiebedrijven gegarandeerd wordt. De continuïteit van familiebedrijven wordt vaak in gevaar gebracht omdat de opvolging niet tijdig geregeld wordt. Aan ondernemers die tijdig hun opvolging regelen en op die manier de continuïteit verzekeren geeft de Vlaamse overheid een bonus, zijnde een nultarief voor wie de aandelen in zijn familiebedrijf schenkt. Die bonus krijgt de Vlaamse ondernemer niet zomaar : hij moet aan tal van voorwaarden voldoen. Een auteur vindt de voorwaarden zelfs zo streng dat zij de nieuwe regeling als een “vergiftigd geschenk” bestempelt. Hoe dan ook, het zal het ACW zoet in de oren klinken dat die voorwaarden onder meer voorschrijven dat de activiteit van het familiebedrijf nog minstens drie jaar na de schenking ononderbroken moet worden voortgezet. Indien de ondernemer niet tijdig schenkt en hij voldoet aan de kwalificatie familiebedrijf, dan moeten zijn erfgenamen drie procent successierechten betalen. Vroeger was dat nul. Dat er drie procent en niet meer moet betaald worden, is ingegeven door de bekommernis dat voor de betaling van successierechten   middelen onttrokken worden aan het familiebedrijf, waardoor de continuïteit in gevaar wordt gebracht. Verschillende studies, die trouwens geciteerd worden in het rapport aan de Vlaamse regering van het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek Fiscaliteit en Begroting, tonen aan dat dit het geval is. Ik neem aan dat dit niet de wens is van het ACW.

Bij wijze van conclusie : de nieuwe regeling inzake schenkingsrechten is een goede maatregel, maar toch is hij voor verbetering vatbaar.  Voor de contunuïteit van familiebedrijven ware het immers beter geweest indien én de schenkingsrechten én de successierechten op nul waren gezet, zoals dat in Zweden het geval is. Volgens een studie van het gereputeerde Jönkoping Center for Family Enterprise and Ownership heeft de Zweedse regeling opvolgingen in en derhalve ook de continuïteit van familiebedrijven bevorderd. En zoals gezegd in de inleiding : zonder bedrijven geen welvaart.