De opvolging van Bernard Arnault: een andere kijk

17.09.2012

Er is al heel wat inkt gevloeid over de fiscale consequenties van het verzoek tot naturalisatie als Belg van Bernard Arnault, volgens Forbes de rijkste man van Europa. Hierover gaat deze blog niet.  Deze blog gaat wel over bepaalde opvolgingsaspecten van de constructies, waarvan recent in de pers gewag werd gemaakt. Het blijkt immers dat Bernard Arnault in 2008 in België een controlevehikel heeft gecreëerd,  met name de Belgische private stichting Protectinvest. Deze stichting zal tussen het overlijden van Bernard Arnault en 23 october 2023 de financiële en vermogensrechtelijke belangen van zijn erfgenamen in rechte lijn beschermen. Inzonderheid het beheer van de participatie van de familie Arnault in de Belgische holding Pilinvest, waarvan het vermogen volgens Business Week op 240 miljoen Euro wordt geschat, zal door Protectinvest worden waargenomen.Wie de Belgische constructies van Bernard Arnault vanuit het oogpunt van opvolging bekijkt,  wordt geboeid door art 6 van de statuten van Protectinvest, die bepalen dat de leden van de raad van bestuur van deze stichting ouder dan 50 jaar moeten zijn.Deze bepaling is merkwaardig als men weet dat dochter Delphine Arnault nu 37 jaar is en zoon Antoine 35 jaar. Zijn deze erfgenamen, die overigens actief zijn in de LVMH-groep, nog niet genoeg maturiteit hebben om hun erfenis zelf te besturen indien Bernard Arnault tussen vandaag en 2023 zou overlijden?Wellicht hebben zij dat wel, maar onze hypothese is dat de verklaring voor de minimumleeftijd van 50 jaar van de bestuurders elders moet gezocht worden. Naast Delphine en Antoine heeft Bernard immers nog drie kinderen met de pianiste Helène Mercier. Het oudste kind werd in 1992 geboren.  Mogelijks wil Bernard dat zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk ongeveer dertig jaar zijn vooraleer zij mee aan tafel mogen om het actief te beheren. Door de stichting tot 2023 actief te laten zijn en ondertussen het beheer aan vijftigers toe te vertrouwen verhindert Bernard Arnault dat zijn kinderen uit het eerste huwelijk alleen het heft in handen nemen, terwijl zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk nog te jong zijn om belangrijke vermogensrechtelijke beslissingen te nemen.  Na 2023 zijn al zijn kinderen dertig jaar en kunnen ze – als ze allemaal bekwaam zijn – samen aan de slag.Wij kennen het dossier Arnault niet van binnenuit. Dit is slechts een hypothese. Indien ze juist is, illustreert ze de impact die nieuw samengestelde gezinnen hebben op opvolgingsregelingen. Dit aspect kwam overigens ook reeds aan bod in de opvolgingsregeling van Rupert Murdoch.