De acht kenmerken van een goede bestuursvoorzitter

02.03.2012

Cruciaal voor de werking van een actieve raad van bestuur is dat alles in goede banen wordt geleid door een goede voorzitter. In de Code Buysse wordt veel aandacht besteed aan taakomschrijving van de voorzitter.

In recent onderzoek onder de titel “What makes an exceptional chairman?” van de Britse consultant Alvarez & Marsal worden nu ook de kenmerken van een performante voorzitter in kaart gebracht. Het zijn er acht :

  1. Voortbouwend op zijn ervaring in andere bedrijven, begrijpt een goede voorzitter op diepgaande wijze de business van de onderneming.  Hij kan de kansen en bedreigingen goed inschaten.
  2. Een goede voorzitter bereidt de onderneming voor op de toekomst. Hij creëert een context, waarin verandering constant is. Centraal staat het uittekenen van een krachtige strategie, gebaseerd op de toekomstvisie van de onderneming.
  3. Een belangrijk kenmerk is dat de voorzitter waakt over de juiste samenstelling van de raad van bestuur.  Hij zorgt ervoor dat tijdens de vergaderingen elke bestuurder aan bod komt en dat er een klimaat van transparantie en open communicatie heerst.
  4. Een goede voorzitter moet vanzelfsprekend uitstekend kunnen samenwerken met de CEO. De communicatie tussen deze beide sleutelfiguren is van doorslaggevend belang. Zonder het gezag van de CEO ooit te ondermijnen, moet de voorzitter in staat zijn om  de juistheid van operationele beslissingen te toetsen.
  5. Een goede voorzitter springt in de bres in geval van crisis of in andere moeilijke omstandigheden. In deze situaties staat de voorzitter pal achter de CEO en het management.
  6. Een goede voorzitter deinst er niet voor terug om de raad van bestuur harde, moeilijke beslissingen te laten nemen.
  7. Een goede voorzitter zet de toon in de raad van bestuur. Hij is de inspirerende leider. De studie zegt het mooi: de voorzitter creëert een “can-do mentality throughout the organisation”.
  8. Tenslotte is het de voorzitter die de communicatie met alle stakeholders organiseert.

Het lijstje van acht kenmerken is ambitieus. Benieuwd hoeveel Belgische voorzitters eraan voldoen.