Schenk uw familiebedrijf aan 0 %. Het nieuwe Vlaamse Successiedecreet toegelicht op drukbijgewoond seminarie

Meer dan 200 familiale ondernemers woonden op 10 januari het IFB-seminarie ‘Kleedt de fiscus straks uw familiebedrijf uit?’ bij. Zij leerden er over alle aspecten van de nieuwe successieregeling die op 1 januari van kracht is geworden in Vlaanderen.

Het nieuwe successiedecreet keert het fiscaal beleid inzake overdracht van familiebedrijven radicaal om. Voortaan kunnen familiale aandelen niet langer worden vererfd aan 0%, maar moet hiervoor 3 tot 7% successierechten worden betaald. Tenzij die aandelen tijdig worden geschonken. Dan voorziet het successiedecreet een 0%-tarief.

Experten van IFB, Eubelius, Deloitte en ING lichtten de nieuwe gunstmaatregel toe en verduidelijkten die aan de hand van een aantal concrete cases. Bovendien beantwoordden zij de vele vragen van de aanwezige bedrijfsleiders.

Dit nieuwe successiedecreet keert het fiscaal beleid inzake overdracht van familiebedrijven radicaal om.

Voortaan kunnen familiale aandelen niet langer worden vererfd aan 0%, maar moet hiervoor 3 tot 7% successierechten worden betaald. Tenzij die aandelen tijdig worden geschonken. Dan voorziet het successiedecreet een 0%-tarief.

De wetgever gelooft nu dat de continuïteit van de familiebedrijven het best kan worden gerealiseerd door de bedrijfsleiders te stimuleren om tijdig hun opvolging te organiseren. Daarom opteert zij om voortaan de overdracht van het familiebedrijf door schenking bij leven fiscaal vrij te stellen.

Voorwaarden en cases

Jozef Lievens, gedelegeerd bestuurder van het IFB en advocaat bij Eubelius, schetste de filosofie van het nieuwe decreet.

Philippe Hinnekens, advocaat bij Eubelius, lichtte de voorwaarden toe waaraan de schenking van familiale aandelen moet voldoen om in aanmerking te komen voor het 0%-tarief. Danny Sergeant, partner bij Deloitte, herinnerde aan de (zware) successierechten die van toepassing zijn als aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan. Tot slot schetste Jean-Philippe Bonte, head of wealth analysis & planning ING, een aantal concrete cases.

Bovendien beantwoordden de sprekers de vele vragen van de aanwezige bedrijfsleiders. Deze laatste ontvingen overigens na afloop van het seminarie een handige white paper van Eubelius dat het nieuwe successiedecreet op een heldere wijze toelicht. Het verduidelijkt niet alleen de toepassingsvoorden. Het staat ook stil bij de toepassing op holdings en het licht de verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen toe.

Blijvend informeren

Wie dit boeiende seminarie niet bij kon wonen, vindt hierbij alvast de white paper van Eubelius. Bovendien zal het IFB in haar volgende vormings- en netwerkingsactiviteiten aandacht blijven besteden aan de familiale opvolging. Niet alleen aan de fiscale aspecten ervan (zoals die door dit nieuwe successiedecreet worden geregeld), maar ook aan alle andere.

 

 

Download info

11.01.2012