Aandelen aan toonder: omzetting voor 1 januari 2012

De regering Di Rupo I is van plan om vanaf 1 januari 2012 een taks te heffen op de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Het is daarom aangewezen om nog voor 31 december deze omzetting door te voeren.

Download info

08.12.2011