Publicaties > Boeken

Opvolging in het familiebedrijf: succesvolle strategieën

Boordevol praktische tips voor een geslaagde opvolging. Geïllustreerd met cases en getuigenissen van ondernemers.

(Jozef Lievens)

De opvolging blijft de grootste uitdaging voor het familiebedrijf. Minder dan twee derden van de familiale bedrijven is na de tweede generatie nog in familiale handen en slechts 13% overleeft de derde generatie. Nochtans hoopt 2 op 3 familiale ondernemers dat het bedrijf eigendom zal blijven van hun kinderen. Opvolging is meestal een moeilijk proces omdat het een emotioneel kruitvat is, waarbij de spanning tussen bedrijf, familie en eigendom een hoogtepunt bereikt.

Dit boek wil een complete handleiding voor de opvolging zijn. Het gaat ervan uit dat de opvolging een proces is, dat uit drie fasen bestaat: de voorbereiding, de beslissing en de uitwerking. Verschillende vragen komen daarbij aan bod zoals: is familiale opvolging de beste oplossing? Dient de leiding over het familiebedrijf toevertrouwd aan één opvolger of aan een team? Hoe kiest men de opvolger(s)?

Uit het voorwoord van prof. dr. Rik Donckels

"Het is mijn vaste overtuiging dat iedereen die op één of andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, met familiebedrijven te maken krijgt, er alle belang bij heeft deze opvolgingsbijbel grondig te leren kennen."

"Het boek bevat heel wat instrumenten die er moeten toe bijdragen succesvolle opvolgingsstrategieën uit te tekenen."

Bestel dit boek!